TERUG

HOOGTIJ #72, Het groot menselijk onvermogen

Het werk van Meriam Windmeijer gaat over kwetsbaarheid en transformatie, bloei en verval. Zo verbeeldt zij in haar installaties de vergankelijkheid en de cycli van het leven en lopen in haar foto’s realiteiten door elkaar heen. Het gaat om de overgangen en om de andere wereld, tussen leven en dood en tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid.

Het werk van Marian Smit wordt voor een groot deel bepaald door het dagelijks leven. Het kan elke vorm aannemen; een video, een schilderij, een installatie. Als de sfeer of gemoedsstemming maar wordt geduid.

Meriam Windmeijer en Marian Smit werken sinds 5 jaar bij gelegenheid samen.  Ze maken installaties, video’s en exposities met individueel werk waarin ze streven naar een totaalbeeld waarbij de som meer is dan de delen. Het groot menselijk onvermogen 2 is een video installatie speciaal gemaakt voor HOOGTIJ, waarin de onbereikbaarheid van en het verlangen naar de ander verbeeld wordt.

Kijk hier voor meer over Meriam Windmeijer: artmeermade.nl

Kijk hier voor meer over van Marian Smit: mariansmit.nl

TERUG