TERUG

HOOGTIJ #73, De Muur

Urs Pfannenmüller maakt schilderijen, tekeningen, installaties en projecten in de openbare ruimte. Zijn kijk op de wereld focust op de periferie, voor wat hij zelf ‘de rafelranden van steden en landschappen’ noemt, plekken die aan de rand van elke grote stad te vinden zijn. Het woord ‘periferie’ is volgens hem ook van toepassing op de marginale positie van kunstenaars in de samenleving. Die plek in de periferie hoeft volgens hem niet negatief te zijn. Het kan ook een vrijplaats zijn, een plek waar kunstenaars en anderen, buiten de heersende waarden en normen, nieuwe visies kunnen ontwikkelen.

De Muur – installatie door Urs Pfannenmuller: Hij maakt een tekening van de installatie. Deze handeling wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt door projectie en geluidsopname.

Kijk hier voor meer over Urs Pfannenmuller: haagsekunstenaars.nl/cv/577

TERUG